top of page
 • rafi elimelech

Sales & Marketing Assistant with Dutch

Currently for our Client from the BPO/SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their professional career in international structures.


Location: Warsaw

Online recruitment process


Main responsibilities:

 • Generate and process new sales leads

 • Support marketing campaigns preparation

 • Arrange appointments with clients

 • Promote products to current and potential clients

 • Analyze market trends gather information on the office sector

 • Ensure high level of customer satisfaction and increase retention ratio through excellent sales service


Required skills:

 • Native-level of Dutch and communicative English

 • Excellent communication skills

 • Multitasking skills

 • Professionalism and responsibility for assigned tasks

 • Good manners and motivation


Our Client offers:

 • Attractive and stable cooperation conditions, bonuses for good results and taking initiatives

 • Possibility to gain experience in a company with an international coverage

 • Friendly atmosphere in a multicultural environment

 • Possibility of development and promotion within the company’s structure

 • Extended benefit package


ID 4844

Reference no.: GARE
Please add the below statement to your CV:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę L.M. Group Poland Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”


Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.lmrecruitment.pl/privacy-policy

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page