top of page
 • rafi elimelech

Marketing Support Agent with German

Currently for our Client from the BPO/ SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their professional career in international structures.


Location: Warsaw

Online recruitment process


Responsibilities:

 • Enter new sales/service orders in a timely manner

 • Work with corporate, national and local sales staff to verify accuracy of new orders and order revisions

 • Partner with various internal departments to respond to and resolve inquiries

 • Promoting our products and services


Requirements:

 • Proficient German and intermediate English

 • Ability to work full time

 • Positive, enthusiastic and proactive attitude

 • Interpersonal and team building skills


Our Client offers:

 • Stable employment contract

 • Attractive salary and bonuses

 • Benefits package and life insurance

 • Modern office in the centre of Warsaw


ID 4842

Reference no.: GARE
Please add the below statement to your CV:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę L.M. Group Poland Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”


Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.lmrecruitment.pl/privacy-policy

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page