top of page
 • rafi elimelech

Junior Social Media Back Office Analyst with Dutch

Currently for our Client from the BPO/ SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their professional career in international structures.


Location: Warsaw

Online recruitment process


Duties:

 • Analysing Client’s website content and looking for inappropriate videos/comments, earasing content inconsistent with company’s policy,

 • Analysing data to create monthly reports in English,

 • Proposing improvement actions for the processes,

 • Supporting supervisor in other given tasks concerning Social Media;


Do you have:

 • Dutch (C1/C2) and English (B2),

 • Awareness of cultural context for Dutch-speaking countries,

 • University degree (preferred),

 • Interest in the newest technology, apps, Social Media?

If yes - apply!


Our Client offers:

 • Work for a global company,

 • Professional development opportunities,

 • Idea driven atmosphere where everyone can suggest improvements to the project,

 • Ability to work with the newest technologies,

 • Full-time job contract,

 • Employee benefits package.


ID 4804

Numer ref.: JOHO
Please add the below statement to your CV:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę L.M. Group Poland Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”


Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.lmrecruitment.pl/privacy-policy

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page