top of page
 • rafi elimelech

Danish/Finnish/Swedish/Norwegian Junior Social Media Analyst

Currently for our Client from the BPO/ SSC sector we are looking for talented people with foreign language skills who are ready to begin or continue their professional career in international structures.


Location: Warsaw

Online recruitment process


Do You know Your way around Social Media and use it every day?


Daily responsibilities:

 • Analyzing materials posted on the Internet

 • Content moderation according to the company’s policy

 • Creating statement reports

 • Respond to contacts from users within the agreed timelines and quality standards


You are a perfect candidate if You have:

 • Danish/Finnish/Swedish/Norwegian (C1/C2) and English (B2)

 • Awareness of cultural context for Scandinavian countries

 • University degree (preferred)

 • Interest in the newest technology, apps, Social Media


Our Client offers:

 • Work for a global company

 • Professional development opportunities

 • Idea driven atmosphere where everyone can suggest improvements to the project

 • Ability to work with the newest technologies

 • Full-time job contract

 • Employee benefits package


ID 4820

Numer ref.: JOHO
Please add the below statement to your CV:

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych poprzez firmę L.M. Group Poland Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.”


Przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.lmrecruitment.pl/privacy-policy

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.

67 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page